<img src="https://secure.frog9alea.com/152419.png" alt="" style="display:none;">
Boeingavenue 8
1119 PB, Schiphol-Rijk
The Netherlands
+44 1273 006 005
Aan de slag met diverse thema's!

Met Engage Process de basis op orde.

Snel, eenduidig en te begrijpen voor iedereen. Bedrijfsprocessen bespreekbaar maken en documenteren.

Veel detail, zoals omschrijvingen, data-categorieën, documenten en koppelingen met andere systemen zijn per proces of processtap vastgelegd. Eenvoudig worden uitzonderingen vastgelegd; een vereiste voor compliance.

Deze centrale procesinrichting zorgt ervoor dat bij veranderende en verbeterende processen je toch in control blijft en rapportages niet verouderd raken.

De betrokkenheid van medewerkers is groot.

Lees de whitepaper

Voldoende uitgewerkte werkprocessen zijn een vereiste voor alle compliance en risico-beheersingsprojecten. Uitzonderingen spelen een hoofdrol en de betrokkenheid van de medewerkers is cruciaal om de verantwoordelijkheden in de organisatie te beleggen. AO/IC taken, audits, AVG, Rechtmatigheid en certificeringen als IATF/ISO komen bij elkaar en worden integraal ondersteund zonder dat daar aparte applicaties voor nodig zijn. Dankzij de rapportage functies en de Teamboard module, biedt Engage Process de mogelijkheid om non-conformiteiten direct in acties over te zetten.

Tijdens een e-Conference deelde Sjoerd Kleisterlee, QHSA Officer bij TKF, zijn ruime ervaring met certificeringsprogramma’s en de bijdrage van procesmanagement aan het voldoen aan kwaliteits- en compliancy eisen.

Bekijk de e-Conference

We hebben steeds meer met veranderingen te maken, denk aan het implementeren van nieuwe IT-systemen, robotica of zelf-service. Bij transformaties is het essentieel de operationele processen te kennen, inclusief de relevante uitzonderingen, en van daaruit de medewerkers te betrekken. Maar waar heeft de verandering een impact? Wanneer vanuit een centrale processenaanpak de basis op orde is, blijven we ‘in-control’.

Begin niet zo maar met een nieuw systeem. Evalueer eerst je huidige processen samen met medewerkers tijdens een interactieve Proces Workshop. 

Whitepaper Proces Workshop

De rechtmatigheidsverantwoording voor lagere overheden vereist vooral om de ‘basis op orde’ te hebben. In voldoende detail en met duidelijke controles, zoals 1ste-lijns, 2de-lijns & VIC’s, en met duidelijke beheersmaatregelen waar nodig. Eenvoudige rapportages over alle processen geven aan waar die zitten. De Goedkeuringsmodule helpt om verbeterde processen officieel te publiceren. Bij audits gevonden non-conformiteiten worden omgezet in corrigerende acties en deadlines en helpen de situatie te verbeteren. Overzicht, Inzicht, Actie.

In deze whitepaper bespreken wij waarom processen en procesmanagement belangrijk zijn bij de rechtmatigheidsverantwoording en geven we je handige tips en tools om mee aan de slag te gaan.

Whitepaper Rechtmatigheid

Het analyseren en continu verbeteren van processen gaat eenvoudig in Engage Process. Het platform ondersteunt proces workshops, die betrokkenheid van de medewerkers vergroot, ook als deze op afstand meedoen met de workshop.

Door de analyse- en rekenfuncties kunnen de kwaliteit, effectiviteit, doorlooptijd en kosten van de huidige (AS IS) situatie worden vergeleken met die van de verbeterde (TO BE) situatie. Betrokkenheid en continu verbeteren gaan hand in hand.

Onze klant Flanderijn is altijd met continu verbeteren bezig. 

Case Flanderijn

Zien is geloven!

Probeer Engage Process 30 dagen gratis. De makkelijkere en effectievere manier om een proces te bespreken, modelleren en analyseren om zo verbeteringen door te voeren in de hele organisatie. 

 

Ben je een student? Klik dan hier!