<img src="https://secure.frog9alea.com/152419.png" alt="" style="display:none;">
Boeingavenue 8
1119 PB, Schiphol-Rijk
The Netherlands
+44 1273 006 005

Downloads

Filter op:
Whitepaper
Procesmanagement als fundament voor succesvol toepassen Omgevingswet

Dat de Omgevingswet die in werking is getreden sinds januari 2024, veel van gemeenten vraagt is inmiddels wel bekend. Gemeentes kunnen beter nu (in de transitiefase) al beginnen met nadenken over hoe ze een integraal omgevingsplan willen vormgeven. Voor je het weet zijn de jaren voorbij en het is heel veel werk. Lees meer over de rol die procesmanagement hierin heeft en hoe je dit thema het beste aan kunt vliegen. 

Case study
mboRijnland: Complexe processen in kaart brengen voor kwaliteit en efficiëntie binnen het onderwijs

mboRijnland streeft naar kwaliteit en het vergroten van efficiency binnen het onderwijs. Deze doelstellingen worden geïllustreerd door middel van twee succesverhalen. Voor het bereiken van deze doelen is ervoor gekozen om direct de gewenste processen in kaart te brengen in Engage Process. Deze Case Study is geschreven in samenwerking met Nico Boot, Adviseur Informatisering.

Whitepaper
Procesmanagement belangrijk bij GRC

Governance, Risk en Compliance (GRC) zijn cruciaal voor het succes van organisaties. GRC staat voor op een effectieve en efficiënte manier doelen bereiken in het licht van risico’s en onzekerheden. Echter in een voortdurend veranderende omgeving kan het een uitdaging zijn, om balans te vinden tussen risicomanagement en het behouden van een agile organisatie. 

Case study
Omgevingsdienst NHN: Procesverbetering, maar eerst de basis op orde

Binnen Omgevingsdienst Noord-Holland Noord was er behoefte aan regie bij het inrichten en verbeteren van de processen. De introductie van procesmanagement en het uitvoeren van verbetertrajecten heeft geleid tot meer duidelijkheid, efficiëntie en samenwerking binnen de organisatie.

Whitepaper
Proces Workshop

Proces workshops zijn belangrijk bij  procesverbetering of transformatie projecten. Medewerkers centraal stellen en ze een stem geven, helpt teams met het vaststellen van de AS-IS en creëren van de gewenste TO-BE situatie.

Case study
Processen bespreken bij Gemeente Almere

Om een sterke basis te creëren voor de nieuwe Omgevingswet, moeten gemeenten hun processen drastisch herontwerpen.

Whitepaper
In Control

“In-Control” is een vereiste in lijn met de Rechtmatigheidsverantwoording, een thema dat vooral bekend is binnen de overheidssector. 

Case study
Continu Verbeteren bij Flanderijn

Continu verbeteren is bij veel organisaties een belangrijk punt, zo ook bij creditmanagement-organisatie Flanderijn. We laten zien hoe Teamboard de teams van Flanderijn heeft geholpen bij de succesvolle implementatie van de nieuwe digitale dagstarts, projectmanagement en continu verbeteren.

Whitepaper
Rechtmatigheid

Aan gemeenten, provincies en andere organisaties die voor een groot deel met publiek geld gefinancierd worden, wordt gevraagd een “rechtmatigheidsverklaring” af te geven.

Whitepaper
Engage Process versus Visio

Visio wordt soms gebruikt voor het in kaart brengen van processen. Echter, wanneer die  complexer worden, wordt ook het gebruik van Visio complexer.

Zien is geloven!

Probeer Engage Process 30 dagen gratis. De makkelijkere en effectievere manier om een proces te bespreken, modelleren en analyseren om zo verbeteringen door te voeren in de hele organisatie. 

 

Ben je een student? Klik dan hier!