<img src="https://secure.frog9alea.com/152419.png" alt="" style="display:none;">
Start je gratis Trial

 

 

Met Engage Process in korte tijd de basis op orde

Daarmee heb je een uitstekend uitgangspunt om vanuit ons platform meerdere projecten en thema’s in synergie met elkaar aan te pakken, met volle betrokkenheid van de medewerkers uit jouw organisatie.

  Mockup Modeler EN

 

Aan de slag met diverse thema's vanuit één platform!

In Control


Snel, eenduidig en te begrijpen voor iedereen. Bedrijfsprocessen bespreekbaar maken en documenteren. Veel detail, zoals omschrijvingen, data-categorieën, documenten en koppelingen met andere systemen zijn per proces of processtap vastgelegd. Eenvoudig worden uitzonderingen vastgelegd; een vereiste voor compliance.

Deze centrale procesinrichting zorgt ervoor dat bij veranderende en verbeterende processen je toch in control blijft en rapportages niet verouderd raken. De betrokkenheid van medewerkers is groot.

Lees deze whitepaper, waarin we toelichten en uitleggen hoe je samen met je team kunt werken aan het ‘in control’ brengen van de organisatie.

Lees de whitepaper

Mockup tooling recreation-04

Proces Verbetering


Het analyseren en continu verbeteren van processen gaat eenvoudig in Engage Process. Het platform ondersteunt procesworkshops, die betrokkenheid van de medewerkers vergroot, ook als deze op afstand meedoen met de workshop. Door de analyse- en doorrekenfuncties kunnen de kwaliteit, effectiviteit, doorlooptijd en kosten van de huidige (AS IS) situatie worden vergeleken met die van de verbeterde (TO BE) situatie. Betrokkenheid en continu-verbeteren gaan hand in hand.

Wij hebben deze whitepaper opgesteld waarin 7 stappen worden toegelicht die helpen bij het organiseren van een succesvolle procesworkshop.

Lees de whitepaper

around the globe

Digitale Transformatie


We hebben steeds meer met veranderingen te maken, denk aan het implementeren van nieuwe IT-systemen, robotica of zelf-service. Bij transformaties is het essentieel de operationele processen te kennen, inclusief de relevante uitzonderingen, en van daaruit de medewerkers te betrekken.

Maar waar heeft de verandering een impact? Wanneer vanuit een centrale processenaanpak de basis op orde is, blijven we ‘in-control’.

In deze case study ontdek je hoe de Engelse gemeente Sedgemoor digitale transformatie als uitgangspunt had voor haar verbetertrajecten, wat resulteerde in besparingen van ruim £100K per jaar.

Lees de case study

Sedgemoor case study-07

Risicobeheersing


Voldoende uitgewerkte werkprocessen zijn een vereiste voor alle compliance en risico-beheersingsprojecten. Uitzonderingen spelen een hoofdrol en de betrokkenheid van de medewerkers is cruciaal om de verantwoordelijkheden in de organisatie te beleggen. AO/IC taken, audits, AVG, Rechtmatigheid en certificeringen als IATF/ISO komen bij elkaar en worden integraal ondersteund zonder dat daar aparte applicaties voor nodig zijn. Dankzij de rapportage functies en de Teamboard module, biedt Engage Process de mogelijkheid om non-conformiteiten direct in acties over te zetten.

In deze video deelt Sjoerd Kleisterlee, QHSA Officer bij TKF, zijn ruime ervaring met certificeringsprogramma’s en de bijdrage van procesmanagement aan het voldoen aan kwaliteits- en compliancy eisen.

Bekijk de video

Mockup Teamboard

Rechtmatigheid


De rechtmatigheidsverantwoording voor lagere overheden vereist vooral om de ‘basis op orde’ te hebben. In voldoende detail en met duidelijke controles, zoals 1ste-lijns, 2de-lijns & VIC’s, en met duidelijke beheersmaatregels waar nodig. Eenvoudige rapportages over alle processen geven aan waar die zitten. De Goedkeuringsmodule helpt om verbeterde processen officieel te publiceren. Bij audits gevonden non-conformiteiten worden omgezet in corrigerende acties en deadlines en helpen de situatie te verbeteren. Overzicht, Inzicht, Actie.

In deze whitepaper bespreken wij waarom processen en procesmanagement belangrijk zijn bij de rechtmatigheidsverantwoording en geven we je handige tips en tools om mee aan de slag te gaan.

Ontdek de whitepaper

Mockup Publisher

Eenvoudiger & Effectiever Business Process Management

Probeer de snellere en effectievere manier om processen te ontwerpen, analyseren en delen. Start een gratis proef op de Engage Process Modeler.

Start je gratis Trial