<img src="https://secure.frog9alea.com/152419.png" alt="" style="display:none;">
Start uw gratis Trial

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen - algemeen

Er zijn twee manieren waarop u panelen/vensters kunt minimaliseren in de applicatie. Panelen/vensters zijn gesloten of zichtbaar als een tabblad aan de linker-, rechter-, boven- of aan de onderzijde van uw scherm. Als ze gesloten zijn, dient u op de knop ‘Toon venster’ op het tabblad ‘BEELD’ te klikken. U ziet dan alle gesloten vensters. Selecteer het venster dat u weer wilt openen en het zal getoond worden op de laatst bekende plek.nnAls het paneel/venster als een tabblad zichtbaar is op uw scherm en u het weer als vast paneel/venster wilt tonen, klik dan op het tabblad om het venster zichtbaar te maken en druk dan rechtsboven op de “punaise”.

Handleiding: https://docs.engageprocess.com/modeler/manuals/nl-NL/werkruimte.htm

Op het tabblad ‘HELP’ vindt u de knop:

 • ‘Handleiding’: klik hierop om de digitale handleiding incl. zoekfunctie te openen.
 • ‘Zelfstudie’: klik hierop om een oefening te openen die u stap voor stap door de applicatie begeleidt.
 • ‘Video’s’: klik hierop om naar de instructievideo’s te gaan die u in enkele minuten bepaalde functionaliteit uitlegt.
 • ‘Stel een vraag’: klik hierop om een vraag te stellen aan onze supportafdeling.
 • ‘Meld een fout’: klik hierop om een fout aan ons door te geven, zodat we deze kunnen oplossen.
 • ‘Meld een wens’: klik hierop om een wens aan ons door te geven.

Uiteraard kunt u ons altijd een e-mail sturen. Bij voorkeur ontvangen wij vragen en/of opmerkingen op support@engage.nl.

Handleiding: https://docs.engageprocess.com/modeler/manuals/nl-NL/help.htm

Nadat u via ‘PROJECT | Afdrukken / Rapportage | Downloaden als PDF’ heeft gekozen, verschijnt er een dialoog die u helpt met het bepalen van de vorm en inhoud van de rapportage. Nu kunnen er twee oorzaken zijn waardoor u informatie mist in de rapportage:

 1. In een van de schermen wordt u gevraagd om de staptypes te selecteren waarvan u de inhoud in uw rapportage wilt hebben. Indien u hier bijv. vergeet om ‘Computer’ aan te vinken dan worden alle stappen uit het proces met dit icoontje incl. alle informatie die erbij is achtergelaten NIET in de rapportage getoond.
 2. In een van de schermen wordt u gevraagd om eigenschappen te selecteren die u wilt terug zien komen in de rapportage. Indien u hier bijv. vergeet om ‘Omschrijving’ aan te vinken dan zal van geen enkele processtap waar een omschrijving is meegegeven deze in de rapportage worden getoond.

Handleiding: https://docs.engageprocess.com/modeler/manuals/nl-NL/afdrukken_en_rapportage.htm

Binnen de applicatie is het mogelijk om de indeling van de verschillende venster op een andere manier in te delen. U kunt alle venster handmatig verplaatsen en op een andere plek neerzetten en/of u kunt vensters uit het zicht halen door ze (tijdelijk) te verbergen of als tabblad zichtbaar te maken aan een van de randen van de applicatie.nnU kunt een venster (incl. de tabbladen die erachter zitten) verplaatsen door op de titelbalk van het venster te klikken, de muisknop vervolgens ingedrukt te houden en nu het venster naar de plek te slepen waar u het hebben wilt. Er verschijnen een aantal iconen waar u het pijltje van de muis naartoe kunt slepen en de muisknop kunt loslaten om het venster daar te plaatsen. U ziet een grijs/blauwe vlak in beeld verschijnen om de plek van het venster te laten zien als u de muisknop loslaat.nnU kunt een scherm uit beeld laten verdwijnen door rechtsboven in het venster op het zwarte kruisje te drukken.

Drukt u op de “punaise” naast het kruisje dan zal het venster als een tabblad verschijnen aan de kant waar het venster zicht bevindt. Door een klik op het tabblad zal het venster openen.

Handleiding: https://docs.engageprocess.com/modeler/manuals/nl-NL/wijzig_de_standaardindeling.htm

Open beide processen door in het projectvenster te dubbelklikken op de procesnamen. Elk proces is nu zichtbaar in een eigen tabblad. De tabbladen zitten nu nog achter elkaar. Klik nu op het tabblad van het proces dat u bijv. naar onderen wilt verplaatsen en blijf de muisknop ingedrukt houden. Beweeg het pijltje van de muis nu naar onderen toe. Er verschijnen nu neen aantal iconen waar u het pijltje van de muis naartoe kunt slepen en de muisknop kunt loslaten om het tabblad daar te plaatsen. U ziet een grijs/blauwe vlak in beeld verschijnen om de plek van het tabblad te laten zien als u de muisknop loslaat. Als u de juiste plek heeft gevonden, laat u de muisknop los en u heeft nu twee processen tegelijk in beeld.

Handleiding: https://docs.engageprocess.com/modeler/manuals/nl-NL/wijzig_de_standaardindeling.htm

Veelgestelde vragen - Modeler

Open het proces dat u wilt kopiëren. Druk met de rechtermuisknop op de naam van het project in het venster ‘Project’. Kies voor ‘Kopiëren’. Open nu het andere project of maak een nieuw project aan en klik met uw rechtermuisknop in het venster ‘Project’ en kies de optie ‘Plakken’.

Klik op het tabblad ‘PROJECT’. Kies vervolgens de optie ‘Opties’ en klink aan de linkerkant op het ‘Lint’. Klik vervolgens op het icoon dat u wilt verplaatsen en maak gebruik van de pijltjestoetsen aan de rechterkant op het icoon naar boven of naar beneden te verplaatsen. Herhaal dit – indien nodig – voor andere iconen. Druk vervolgens op ‘Akkoord’.

Elke procestak die een keuze/beslissing verlaat, heeft een eigen stop-icoon aan het einde. Nu kan het natuurlijk zo zijn dat op een gegeven moment in het proces de takken weer bij elkaar komen. Je springt dus weer van de ene procestak naar de andere procestak. Stel dat de processtap waar u naartoe wilt springen in een (ander) subproces zit dan dient u eerst dat specifieke subproces uit te klappen. Oftewel, het stop-icoon van de ene procestak en de processtap waar u naartoe wilt springen, dienen allebei zichtbaar te zijn (niet per se tegelijk in beeld op het scherm). Pak nu het stop-icoon van de ene procestak op en versleep deze naar de stap binnen het subproces waar de takken weer samen moeten komen en laat vervolgens de muisknop los. De stop is veranderd in een ‘Ga naar’-icoon met als naam: ‘Ga naar + ’ of wanneer u de nummering boven de stappen heeft uitgezet: ‘Ga naar + ’.

Handleiding: https://docs.engageprocess.com/modeler/manuals/nl-NL/maak_een_ga_naar_aan.htm

Elke procestak die een keuze/beslissing verlaat, heeft een eigen stop-icoon aan het einde. Nu kan het natuurlijk zo zijn dat op een gegeven moment in het proces de takken weer bij elkaar komen. Je springt dus weer van de ene procestak naar de andere procestak. Pak het stop-icoon van de ene procestak op en versleep deze naar de stap waar de takken weer samen moeten komen en laat vervolgens de muisknop los. De stop is veranderd in een ‘Ga naar’-icoon met als naam: ‘Ga naar + ’ of wanneer u de nummering boven de stappen heeft uitgezet: ‘Ga naar + ’.

Handleiding: https://docs.engageprocess.com/modeler/manuals/nl-NL/maak_een_ga_naar_aan.htm

Dubbelklik op het icoon van de Keuze, Beslissing of (begin van) de Parallel. In het mini-eigenschappenvenster dat verschijnt, kunt u achter de velden ‘Aantal’/’Label’ m.b.v. de het klikken op de blauwe pijltjes de volgorde van de takken wisselen. Bij een Keuze/Beslissing kunt u ook de applicatie de opdracht geven om de volgorden van de takken aan te passen, waarbij de takken aflopend worden gesorteerd o.b.v. het grootste aantal naar het kleinste aantal. Druk hiervoor op de knop met de drie groene bolletjes en de groene pijl die naar beneden wijst.

Handleiding: https://docs.engageprocess.com/modeler/manuals/nl-NL/wijzigen_volgorde_procestakken.htm

Uw proces kunt meerdere startpunten/triggers hebben. U kunt hier op twee verschillende manieren mee omgaan in de Process Modeler.

 1. U voegt onmiddellijk na het starticoon een processtap van het type ‘Keuze’ in. Dit zou bijv. kunnen zijn: “Via welk kanaal is de aanvraag binnengekomen?”. Elke uitgaande tak is dan een van de mogelijke kanalen, zoals: balie, telefoon, e-mail, etc.
 2. U kunt ook echt een extra startpunt toevoegen. Klik op de activiteit waar de procestakken zullen samenvallen en druk op het tabblad ‘START’ en druk in de groep ‘Processtappen’ op ‘Startpunt’ als het een optioneel startpunt is. Druk op ‘Parallel Startpunt’ indien het proces hier tegelijkertijd begint. Een tweede startpunt wordt aan uw proces toegevoegd. U kunt nu ook processtappen toevoegen tussen het nieuwe startpunt en de processtap waarbij u hem heeft aangemaakt.

Handleiding: https://docs.engageprocess.com/modeler/manuals/nl-NL/startpunten_aanmaken.htm

Op het tabblad ‘START’ vindt u de knop ‘Eigenschappen’. Klik hierop om de ‘Eigenschappentabel te openen. Hier vindt u een overzicht van allerlei eigenschappen van processtappen verdeeld over meerdere tabbladen. U kunt de eigenschappen via deze tabel ook toekennen en/of wijzigen.

Handleiding: https://docs.engageprocess.com/modeler/manuals/nl-NL/eigenschappentabel.htm

Een fase is een groep van processtappen die in een specifieke fase van een project worden uitgevoerd. Een fase werkt ongeveer als een subproces. Echter, het heeft enkele unieke eigenschappen.

 1. Een fase kan alleen maar in de bovenste procestak worden toegevoegd.
 2. Een fase heeft een gekleurde achtergrond.
 3. Indien u een fase uitklapt, ziet u de inhoud van deze fase in een verticale kolom met dezelfde achtergrondkleur als de ingeklapte fase. Dit, om goed te laten zien welke processtappen in welke fase gebeuren.

Een fase wordt meestal gebruikt om de activiteiten van een te starten project binnen de organisatie te visualiseren, zodat alle projectdeelnemers weten wat er wanneer van hun wordt verlangd.

Een subproces is een verzameling van processtappen die logischerwijs bij elkaar horen. Een proceskoppeling is een verwijzing in een proces naar een ander proces en wanneer dit andere proces klaar is, wordt weer verder gegaan vanaf deze proceskoppeling in het eerste proces.nnEen subproces gebruik je wanneer u het proces wilt opdelen in grotere brokken, zodat het proces op hoofdlijnen overzichtelijk is.nnEen proceskoppeling gebruik je wanneer je dat stuk proces al een keer hebt getekend. Je hoeft het dan niet nog een keer te tekenen, maar je verwijst er gewoon naar. Het is dan alsof je het als subproces in je proces hebt. Het voordeel van proceskoppelingen gebruiken, zit hem vooral in het feit dat je herbruikbare stukken proces, maar één keer hoeft te modelleren en dat als dit proces wordt aangepast, dit onmiddellijk in alles proces waar proceskoppelingen naar dit proces zitten, wordt aangepast.

Video: https://www.engageprocess.nl/EngageProcessModelerGettingStarted/

In de Process Modeler worden alle iconen automatisch genummerd. Het grote voordeel hiervan is dat als u ergens in het proces een icon toevoegt dat dan automatisch de nummering weer correct loopt. U kunt ook zelf aan processtappen een nummer toekennen. Klik hiervoor op de processtap en vul in het ‘eigenschappen’-venster in het veld ‘label’ uw eigen nummer in. Herhaal dit voor alle stappen die u een nummer wilt meegeven. Om uw aangepaste nummering te tonen, drukt u op de knop ‘alle opties’ op het tabblad ‘lay-out’ en zet u een vinkje in het hokje voor ‘label’. De automatische nummering boven de processtappen is nu vervangen door uw eigen nummering.

De applicatie slaat alle wijzigingen onmiddellijk op. Stel dat u een fout heeft gemaakt dan kunt altijd gebruikmaken van de knop ‘Ongedaan maken’ (halfrond blauw pijltje naar links) in de linkerbovenhoek. Het kan natuurlijk ook zijn dat u de fout eerder op de dag heeft gemaakt of enkele dagen daarvoor. In dat geval heeft u niks aan de knop ‘Ongedaan maken’. Toch kunt u terug naar oudere versies van uw project. Klik op het tabblad ‘PROJECT’. Klik op ‘Openen’ (dit wordt vaak al automatisch gedaan) en kies ‘Vorige versies’. U ziet een overzicht van oudere versies van uw project met de datum en het tijdstip erbij vermeld. Selecteer de versie die u wilt terughalen en druk op ‘Akkoord’. U kunt nu kijken naar deze versie van het project. Wilt u een oudere versie weer uw huidige versie maken dan klikt u op het tabblad ‘PROJECT’ en selecteert u de bovenste optie aan de linkerkant ‘Herstel deze versie’. Er verschijnt een extra controlevraag.

Handleiding: https://docs.engageprocess.com/modeler/manuals/nl-NL/automatisch_opslaan_en_versies.htm

In de Process Modeler kunt u op verschillende plaatsen tekst achterlaten. Wanneer gebruikt u wat? U vindt hieronder de meest gebruikte manier.nn nnNotitie:nnU kunt per processtap een kleine notitie achterlaten, bijv. ‘Klopt deze tijd?’, ‘Hebben we de juiste rol hier gekoppeld? Oftewel, het is een kleine herinnering/vervolgactie die nog moet worden ondernomen om het proces correct te krijgen. De notitie kunt u zichtbaar maken door op het tabblad ‘LAY-OUT’ het vinkje in het hokje voor ‘Notities’ te zetten. De notitie verschijnt als een klein geel stickertje boven de processtap.nn nnOmschrijving:nnIn het omschrijvingenveld kunt u per processtap een (korte) toelichting geven wat deze specifieke processtap inhoudt. In dit veld kunt u ook een werkinstructie meegeven hoe de stap uit te voeren.nn nnOpmerkingen:nnIn het opmerkingenveld kunt u per processtap overige informatie kwijt, zoals: aandachtspunten, verbetersuggesties en/of een omschrijving van de knelpunten.nn nnAantekening:nnU kunt bij het procesdiagram ook een zichtbare aantekening gekoppeld aan een processtap laten zien. Klik op het tabblad ‘ONTWERP’. Selecteer de stap waar u een zichtbare aantekening bij wilt plaatsen en druk op de knop ‘Aantekening’ op dit tabblad. Een tekstblok verschijnt met een lijn naar de betreffende processtap om te laten zien waar de aantekening bij hoort. U kunt de eigenschappen van dit tekstblok aanpassen m.b.v. de functies in het venster ‘Eigenschappen’. Daarnaast bent u ook in staat om het tekstblok te verplaatsen om een plek waar ruimte is.

Dit kan de volgende oorzaken hebben: Het kan zijn dat u een oudere versie van het project heeft teruggehaald. Deze versie komt in eerste instantie als ‘alleen-lezen’ beschikbaar. U ziet dit ook staan in de naam van het tabblad van het geopende proces. Wilt u een oudere versie weer uw huidige versie maken dan klikt u op het tabblad ‘PROJECT’ en selecteert u de bovenste optie aan de linkerkant ‘Herstel deze versie’. Er verschijnt een extra controlevraag. Kies voor ‘Ja’ en u kunt weer wijzigingen aanbrengen.nnHet kan ook zijn dat u in uw proces een processtap van het type ‘Proceskoppeling’ heeft staan en dat u deze heeft uitgeklapt om de inhoud van het gekoppelde proces te bekijken. Op dat moment wordt het gehele proces in de modus ‘alleen-lezen’ gezet, omdat u het gekoppelde proces niet in uw eigen proces mag aanpassen. Klap de proceskoppeling weer dicht en u kunt weer wijzigingen aanbrengen.

Handleiding: https://docs.engageprocess.com/modeler/manuals/nl-NL/versiebeheer_en_ophalen_versie.htm,

https://docs.engageprocess.com/modeler/manuals/nl-NL/niet_activiteiten.htm

U kunt processtappen in uw proces scoren in welke mate ze waarde toevoegen voor de klant van het proces. Er zijn drie scores mogelijk:

 • Klantwaardetoevoegend (groen): deze stap is echt noodzakelijk voor het leveren van de dienst of het tot stand brengen van het product.
 • Bedrijfswaardetoevoegend (geel): deze stap is niet noodzakelijk voor het leveren van de dienst of het tot stand brengen van het product, maar is wel noodzakelijk om het proces te laten lopen. Dit wordt ook weleens ‘onvermijdbare verspilling’ of ‘niet waardetoevoegend, maar noodzakelijk’ genoemd.
 • Niet-waardetoevoegend (rood): deze stap is zowel voor het leveren van de dienst of het tot stand brengen van het product niet nodig, maar ook niet voor het laten lopen van het proces. Er is sprake van ‘verspilling’. De stap zou uit het proces gehaald moeten worden.

Nadat u alle processtappen heeft gescoord, kunt u dit in het procesdiagram zichtbaar maken door op het tabblad ‘LAY-OUT’ een vinkje te plaatsen in het hokje voor ‘Waardetoevoegend’.

Er zijn twee manieren om dit voor elkaar te krijgen.

 1. Maak gebruik van de knoppen in de groep ‘Diagram lettertype’ op het tabblad ‘LAY-OUT’ om de lettergrootte aan te passen. Wanneer u de grootte van de letters kleiner maakt, zal er meer tekst onder de iconen passen. Mocht de grootte van de letter te klein worden dan kunt u zowel de grootte van de iconen als dat van de tekst groter maken door gebruik te maken van de schuifbalk rechtsonder in de applicatie.
 2. Maak gebruik van de mogelijkheden om zelf de lay-out van het proces aan te passen. Klik op het tabblad ‘ONTWERP’ en klik vervolgens op de tekst die wegvalt. Er verschijnt een blauwe rechthoek om de tekst heen die u van grootte/positie kunt wijzigen, zodat de tekst wel goed leesbaar wordt.

Handleiding:https://docs.engageprocess.com/modeler/manuals/nl-NL/zoomen.htm,

https://docs.engageprocess.com/modeler/manuals/nl-NL/lettertype_in_diagrammen.htm,

https://docs.engageprocess.com/modeler/manuals/nl-NL/steponderdelen_verplaatsen.htm

Selecteer de eerste stap van het te vormen subproces en klik dan met de -toets ingedrukt op de laatste stap. Alle stappen tussen de eerste en de laatste zijn nu geselecteerd. Indien u een keuze/beslissing/parallel heeft geselecteerd dan worden automatisch alle takken die eronder hangen met de daarbij behorende processtappen automatisch meegenomen. U hoeft deze dus niet in de selectie op te nemen.

Druk nu op het tabblad ‘START’ op de knop ‘Aanmaken’ helemaal aan de rechterkant van het tabblad. Op dat moment wordt er een icoon toegevoegd aan het begin en aan het einde om aan te geven waar het subproces begint en eindigt. Klik op het min-teken linksboven deze icoontjes om het subproces in te klappen. Alles stappen die ertussen stonden, zijn nu achter het subproces-icoon verborgen. U kunt met bijv. een druk op nu het subproces hernoemen.

Als u dit heeft gedaan, kunt u nu op het plus-teken drukken rechtsboven het subproces-icoon om deze weer uit te klappen. U ziet nu dat de iconen aan het begin en einde van het subproces zijn hernoemd naar: ‘Begin van + ’ en ‘Einde van + ’.

Handleiding: https://docs.engageprocess.com/modeler/manuals/nl-NL/meervoudige_selectie.htm

De Process Modeler controleert op de achtergrond of de processtructuur die u tekent logisch en correct is. Dat is ook de reden waarom u sommige zaken niet kunt tekenen. Een einde van het proces (lees: stop-icoon) in een van de parallelle takken is daarom niet mogelijk. Waarom niet? Stel er zijn twee parallelle takken die tegelijkertijd lopen en een van de takken resulteert uiteindelijk in een einde van het proces. Wat dient er dan met de andere parallelle tak te gebeuren? Deze zal toch ook moeten stoppen?nnOok oneindige lussen en zwevende processtappen (= stappen die nergens aan verbonden zijn) kunnen in de Process Modeler niet worden getekend.

U kunt het proces zelf qua lay-out aanpassen door gebruik te maken van de mogelijkheden om het tabblad ‘ONTWERP’. U kunt met de knoppen op dit tabblad: een of meerdere iconen verplaatsen, de lijnen aanpassen, de ruimte van alle teksten groter/kleiner maken en teksten verplaatsen, maar ook: het toevoegen van losse en gekoppelde tekstvakken.

Handleiding: https://docs.engageprocess.com/modeler/manuals/nl-NL/mijn_layout.htm

Klik met de rechtermuisknop op de keuze/beslissing/parallel en kies de optie ‘Tak toevoegen’. Een extra tak verschijnt onder de reeds aanwezige takken.

Handleiding: https://docs.engageprocess.com/modeler/manuals/nl-NL/voeg_een_procestak_toe.htm

U kunt de lay-out van uw proces handmatig aanpassen, zodat bijvoorbeeld een lang smal proces toch op één A4’tje past. U gebruikt hiervoor de mogelijkheden op het tabblad ‘ONTWERP’. Klik op het tabblad ‘ONTWERP’. Ga op het icoon staan van waaraf u het proces wilt afbreken naar de eerst volgende lege regel onder de rest van het proces. Druk vervolgens op de knop ‘Afbreken’. Herhaal dit – indien nodig – nog een (paar) keer om het proces bijv. op één A4 te krijgen.

Handleiding: https://docs.engageprocess.com/modeler/manuals/nl-NL/mijn_layout.htm

Zowel een keuze/beslissing aan de ene kant als een parallel aan de andere kant zorgen voor vertakkingen binnen uw proces. Bij een keuze/beslissing is er altijd sprake dat één van de uitgaande takken wordt doorlopen. Bij een parallel is er sprake dat altijd alle uitgaande takken tegelijk worden doorlopen.nnHet verschil tussen een keuze en een beslissing is dat je aan een beslissing ook een rol kunt koppelen. Een beslissing is dus eigenlijk een activiteit en een rol in één.nnParallelle procestakken komen in twee varianten voor. Namelijk wel en niet-verbonden. Verbonden parallelle procestakken zijn procestakken die tegelijkertijd worden uitgevoerd waarbij de takken op elkaar “wachten”. Oftewel, wanneer alle activiteiten in die takken gereed zijn, wordt pas verder gegaan met de rest van het proces.nnBij niet-verbonden parallelle procestakken is er sprake dat de activiteiten in de procestakken tegelijkertijd plaatsvinden, maar wanneer de onderste tak/takken gereed is/zijn stopt daar de betreffende procestak, maar het proces loopt gewoon door in de bovenste tak.

Ja, uw werk wordt automatisch opgeslagen.

Handleiding: https://docs.engageprocess.com/modeler/manuals/nl-NL/automatisch_opslaan_en_versies.htm

Dubbelklik bijv. op de activiteit waaraan u meerdere rollen wilt koppelen. In het mini-eigenschappenvenster dat verschijnt, ziet u een veld ‘Rollen’ staan. Klik nu op het vierkante knopje met de drie puntjes achter het veld ‘Rollen’. In het venster dat tevoorschijn komt, kunt u nu meerdere rollen toevoegen. U kunt in ditzelfde venster ook aangeven dat meerdere personen van een bepaalde rol betrokken zijn bij de uitvoering van deze activiteit.nnHetzelfde kan bereikt worden middels het veld Rollen in het Eigenschappenvenster of de Eigenschappentabel.

Handleiding: https://docs.engageprocess.com/modeler/manuals/nl-NL/deelnemers_en_rollen_van_een_v.htm

De Process Modeler tekent voor u de pijltjes en zorgt dat de processtappen netjes op een bepaalde plaats worden neergezet. Dit vereenvoudigt het tekenen van een proces waardoor dit in de regel ook snel kan gaan. Vooral bij grote en/of complexe processen resulteert dit soms in een onduidelijk procesdiagram. Je ziet dan soms dat teksten hier en daar wegvallen en/of veel lijnen door het beeld. Er zijn verschillende manieren om dit op te lossen.

 1. Gebruik de knoppen in de groep ‘Diagram lettertype’ op het tabblad ‘LAY-OUT’ om de letters kleiner te maken, zodat er meer tekst onder de iconen past.
 2. Haal het vinkje weg voor ‘Verbindingen’ in de groep Tonen / Verbergen op het tabblad ‘LAY-OUT’. Nu worden alle pijlen verborgen die van een ‘Ga naar’-icoon naar het bestemmingsicoon gaan.
 3. Gebruik de functionaliteit op het tabblad ‘ONTWERP’ om de lay-out van het proces handmatig aan te passen.

Handleiding: https://docs.engageprocess.com/modeler/manuals/nl-L/mijn_layout.htm

Ja, binnen de Modeler bevindt zich ook een brainstorm-module. Open een bestaand project of maak een nieuw project aan. Druk vervolgens op het tabblad ‘START’ op de knop ‘Toevoegen’ en selecteer ‘Brainstorm’. U geeft uw brainstormdiagram een naam en daarna verschijnt er een leeg venster waarin u uw brainstormsessie vorm kunt geven. Het tabblad ‘START’ is qua inhoud gewijzigd. U vindt hier nu knoppen voor het aanmaken van memo’s in diverse kleuren en voor het maken van kolommen en rijen.

U kunt ook in uw App Store gratis de ENGAGE Brainstorm App downloaden. U kunt dan via deze App memo’s aanmaken en deze versturen naar de brainstormsessie. Het versturen van memo’s vanaf de App kan ook wanneer de Modeler niet wordt gebruikt. Zodra de Modeler weer wordt gestart en de brainstorm weer wordt geopend, worden de memo’s die in de tussentijd zijn verstuurd binnengehaald.

Handleiding: https://docs.engageprocess.com/modeler/manuals/nl-NL/index.html?brainstorms.htm

Na een rekenkundige analyse (bijv. ‘Evalueer proces’ op het tabblad ‘ANALYSE’) van het proces vindt u in het ‘Eigenschappen’-venster onder ‘Resultaten’ de uitkomsten van deze rekenkundige analyse. Het kan voorkomen dat de getallen bij de resultaten “opeens” weer allemaal op nul staan. Uiteraard gebeurt dat niet “opeens”, maar met een goede reden. Indien u na het uitvoeren van een rekenkundige analyse aanpassingen doet in uw proces worden alle resultaten automatisch op nul gezet. Waarom? Het kan namelijk zijn dat de resultaten niet meer overeenkomen met het proces. Stel dat uit een analyse blijkt dat de gemiddelde kosten van het proces EUR 120,- bedragen en ik daarna een duurdere rol aan een of meerdere activiteiten toeken dan kloppen de kosten niet meer. Deze zullen namelijk hoger zijn geworden, omdat een duurdere rol is toegekend. Wat moet u doen? Gewoon weer opnieuw de rekenkundige analyse laten uitvoeren en de applicatie berekent op de nieuw de juiste resultaten die bij het proces dat u op dat moment voor u ziet, horen.

Handleiding:

https://docs.engageprocess.com/modeler/manuals/nl-NL/index.html?evaluatie.htm

Het RASCI-model is een matrix die gehanteerd wordt om de rollen en verantwoordelijkheden van de personen die bij een proces betrokken zijn, weer te geven. De ‘S’ staat tussen haakjes, omdat deze soms niet mee wordt genomen. In dat geval hebben we het over de RACI- of in het Nederlands de VERI-matrix. Hieronder een korte toelichting per letter:

R = Responsible (V)         : deze rol is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taak

A = Accountable (E)        : deze rol is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de taak

S = Supported                   : deze rol helpt/kan helpen bij de uitvoering van de taak

C = Consulted (R)             : deze rol kan/moet geraadpleegd worden voor het uitvoeren van de taak

I = Informed: (I)                : deze rol dient geïnformeerd te worden tijdens/na het uitvoeren van de taak

Hoe werkt het?

 • Klik op een activiteit en geef in het ‘Eigenschappen’-venster in de categorie ‘RASCI’ aan welke rol bij welke letter hoort. Het zal veelal voorkomen dat niet bij alle letters een of meerdere rollen kunnen worden toegewezen.
 • Selecteer de juiste rol door op het driehoekje te drukken òf druk op het vierkantje erachter met de drie stippen om in een venster te komen, zodat u meerdere rollen kunt toewijzen.
 • Om de RASCI-matrix (en twee andere) Op het tabblad ‘RAPPORTAGE’

Handleiding: https://docs.engageprocess.com/modeler/manuals/nl-NL/index.html?rasci_rollen.htm

U kunt teksten vanuit een veld in een ander veld kopiëren, maar ook teksten vanuit een andere applicatie, bijv. Microsoft Word, in het omschrijvingen- of opmerkingenveld in de Modeler.

Ga als volgt te werk:

 • Selecteer de tekst die u wilt knippen/kopiëren m.b.v. de cursor van uw muis door de muisknop ingedrukt te houden en te bewegen totdat u de tekst heeft geselecteerd.
 • U kunt nu op + of + drukken òf u kunt de rechtermuisknop indrukken en kiezen voor de optie ‘Knippen’ of ‘Plakken’. Afhankelijk van de taal van uw internetbrowser kan het zijn dat u deze opties in een andere taal ziet staan.
 • Ga nu naar het veld toe waarin u de tekst wilt plakken en druk op + òf druk op de rechtermuisknop en kies de optie ‘Plakken’.

P.S. Sommige internetbrowsers hebben een ingebouwde spellingscontrole waarbij de tekst in het omschrijving- en opmerkingenveld wordt gecontroleerd

U kunt documenten aan processtappen koppelen, bijv. de werkinstructie waarin wordt uitgelegd hoe de processtap uitgevoerd dient te worden of de checklist die nodig is tijdens het doen van deze activiteit. Het koppelen van documenten kan op meerderen manieren. Hieronder worden er twee toegelicht:

Via de processtap:

 • Dubbelklik op de processtap waar u een document aan wilt koppelen. Het mini-eigenschappenvenster wordt geopend.
 • Klik linksonder op de tekst ‘Documenten’.
 • Vul in het venster dat verschijnt de naam en/of URL in van het document en druk op .

Via het venster ‘Project’:

 • Klik in het projectvenster met de rechtermuisknop op het mapje met de naam ‘Documenten’.
 • Selecteer ‘Toevoegen’.
 • Selecteer ‘Document’.
 • Voer vervolgens de naam van het document in en druk op .
 • U kunt nu rechts in het venster ‘Eigenschappen’ evt. een URL meegeven.
 • Koppel dit document – indien nodig – aan een processtap, zoals hierboven beschreven.

Om gekoppelde documenten die voorzien zijn van een werkende URL nu ook daadwerkelijk in de Modeler te tonen, dient u in het venster ‘Document’ te kijken. Deze bevindt zich meestal aan de rechterkant van de applicatie. In dit venster ziet het eerste gekoppelde document. Bovenaan dit venster kunt u bij ‘Kies document’ eventueel een ander gekoppeld document laten tonen.

Via ‘PROJECT | Opties | Populair’ kunt u er ook voor kiezen om documenten als hyperlink te tonen. Plaats dan een vinkje in het hokje voor ‘Toon documenten als hyperlinks’. In het venster ‘Document’ ziet u nu de naam van het document en als u hierop klikt, opent er een nieuw tabblad met daarin het document.

Binnen de Modeler bent u zelf in staat om extra eigenschappen aan te maken. Denk aan: IT-systeem, Locatie, Risico en/of Maatregel. Om zelf een extra eigenschap aan te maken en toe te kennen aan een processtap gaat u als volgt te werk:

 • Druk op het tabblad ‘START’ op de knop ‘Toevoegen’.
 • Selecteer de optie ‘Type’.
 • Voer nu de naam in van de eigenschap, bijv. ‘IT-systeem’ en druk op .
 • U vindt nu in het venster ‘Project’ onder de map ‘Tabellen’ een map ‘IT-systeem.
 • Dubbelklik op de map ‘IT-systeem’ in het venster ’Project’.
 • Druk in het venster dat verschijnt op de knop ‘Toevoegen IT-systeem’.
 • Voer nu de naam van een IT-systeem in (en evt. een uurtarief van het systeem).
 • Druk op de knop ‘Toevoegen IT-systeem’ indien u nog meer IT-systemen wilt toevoegen of druk op indien u de lijst compleet heeft.

U heeft nu in het venster ‘Project’ in de map ‘IT-systeem’ een lijst met aangemaakte IT-systemen. Het koppelen van een of meerdere IT-systemen gaat als volgt:

 • Dubbelklik op een processtap. Het mini-eigenschappenvenster wordt getoond.
 • Selecteer nu in het veld ‘IT-systeem’ het juiste systeem uit de lijst door de lijst open te klappen òf druk op het vierkante knopje met de drie puntjes om meerdere systemen te koppelen aan de processtap.

Handleiding: https://docs.engageprocess.com/modeler/manuals/nl-NL/index.html?rasci_rollen.htm

De doorlooptijd kan zowel worden berekend als worden ingevoerd. In het eerste geval wordt deze berekend op basis van de ingevulde bewerkingstijd en wachttijd (voorzien) en in het tweede geval vult u als gebruiker zelf een waarde in voor de doorlooptijd. Hieronder vindt u de stappen die u moet doen om de doorlooptijd zelf in te kunnen geven:

 • Druk op het tabblad ‘ANALYSE’ op de knop ‘Instellingen’.
 • Selecteer achter ‘Invoer bewerkingstijd / doorlooptijd’ de optie ‘Voer bewerkingstijd en doorlooptijd in, bereken wachttijd’ en druk op .
 • Druk op het tabblad ‘ANALYSE’ op de knop ‘Kiezen’.
 • Plaats – indien nog niet aanwezig – een vinkje voor ‘Doorlooptijd’ in de linkerkolom onder de categorie ‘Tijd’ en druk op .
 • Dubbelklik nu op een activiteit om het mini-eigenschappenvenster te openen.
 • U kunt nu achter ‘Doorlooptijd’ een waarde invullen.

Handleiding: https://docs.engageprocess.com/modeler/manuals/nl-NL/index.html?instellingen_indicatoren.htm

Het kan wenselijk zijn om bepaalde iconen in uw proces (tijdelijk) te verbergen om en overzichtelijker proces te krijgen, zodat de leesbaarheid wordt vergroot, denk bijv. aan de iconen m.b.t. parallelle activiteiten. Stel dat u een verbonden parallel in uw proces heeft dan verschijnt er een begin-icoon om de start van de parallelle activiteiten aan te geven, een eind-icoon waarbij de parallelle takken weer samenkomen en een ‘Ga naar’-icoon om de aansluiting van de onderste parallelle tak naar de bovenste parallelle weer te geven. U kunt er ook voor kiezen om al deze iconen te verbergen om een vereenvoudigde weergave te maken. Ga als volgt te werk:

 • Druk op het tabblad ‘LAY-OUT’ op de knop ‘Filter aanpassen’.
 • Bepaal nu welke iconen u niet meer zichtbaar wilt hebben. In ons voorbeeld halen we de vinkjes weg voor de staptypes: ‘Aansluiting’, ‘Ga naar aansluiting’ en ‘Parallel’.
 • Druk op ‘Akkoord’. Het filter wordt nu automatisch geactiveerd, omdat de knop ‘Filteren’ op het tabblad ‘LAY-OUT’ automatisch voor u wordt ingedrukt.

U ziet nu inderdaad alleen maar lijnen lopen waar eerst de diverse iconen m.b.t. de parallelle procestakken stonden.

Handleiding: https://docs.engageprocess.com/modeler/manuals/nl-NL/index.html?filters.htm

In de Modeler is het mogelijk om snel inzicht te krijgen in de “beslisboom” van een proces. Met beslisboom wordt hier verstaan: het tonen van alle keuzes en/of beslissingen in de volgorde dat ze voorkomen. We kunnen dit eenvoudig in beeld krijgen door gebruik te maken van het procesdiagramfilter op het tabblad ‘LAY-OUT’. Ga als volgt te werk:

 • Open het proces waarvan u de “beslisboom” wilt tonen.
 • Druk op het tabblad ‘LAY-OUT’ op de knop ‘Filter aanpassen’.
 • Indien alle vinkjes aanstaan, volstaat het plaatsen van een vinkje helemaal onderaan voor ‘Omgekeerde filter’ en druk op ‘Akkoord’. Indien niet alle vinkjes aanstaan, kunt u bijv. door het plaatsen van een vinkje helemaal bovenaan voor ‘Staptypes’ alle vinkjes aanzetten en dan kiezen voor de optie ‘Omgekeerde filter’. Uiteraard kunt u ook door het weghalen van het vinkje voor ‘Staptypes’ alle vinkjes uitzetten. In dit geval hoeft er dan géén vinkje voor ‘Omgekeerde filter’ te worden geplaatst.

U ziet nu de “beslisboom” en enkele andere iconen om wel alle procestakken van de processtructuur in te zien.

Handleiding: https://docs.engageprocess.com/modeler/manuals/nl-NL/index.html?filters.htm

Na een rekenkundige analyse kunt u door het plaatsen van vinkjes in het venster ‘Tonen indicatoren’ de waardes van de verschillende indicatoren als gekleurde vierkantjes boven de processtappen laten zien. Er zijn drie kleuren mogelijk: rood, groen of geel. In de regel staan de kleurtjes voor het volgende:

 • Rood: de waarde van de indicator behoort tot de hoogste 25% t.o.v. de waardes tussen de laagste waarde en de hoogste waarde in.
 • Groen: de waarde van de indicator behoort tot de laagste 25% ;
 • Geel: de waarde van de indicator behoort tussen de laagste en hoogste 25%;

Handleiding: https://docs.engageprocess.com/modeler/manuals/nl-NL/index.html?instellingen_indicatoren.htm

Nadat u een rekenkundige analyse op het proces heeft laten uitvoeren door bijv. op het tabblad ‘ANALYSE’ op de knop ‘Evalueer proces’ te drukken, kunt u in het venster ‘Eigenschappen’ onder de categorie ‘Resultaten’ de resultaten van de analyse bekijken. Afhankelijk van welke processtap u heeft geselecteerd, worden hier andere resultaten getoond. Wilt u de gemiddelde resultaten weten voor het gehele proces dan dient u het begin van het proces (= ‘Start’-icoon) te selecteren. U zult de gemiddelde resultaten zien van álle mogelijke paden van het proces. Oftewel, alle mogelijke routes van het begin van het proces (= ‘Start’-icoon) naar het einde van het proces (= ‘Stop’-icoon).

Uiteraard kan een proces ook meerdere ‘Start’-iconen of ‘Stop’-iconen hebben. In dat geval wordt het gemiddelde berekend van alle mogelijke routes van alle ‘Start’-iconen naar alle ‘Stop’-iconen. Klik op een ‘Start’-icoon om weer de gemiddelde resultaten te zien van alle mogelijke paden vanaf dát ‘Start’-icoon naar de mogelijke ‘Stop’-iconen. De gemiddelde resultaten voor het gehele proces worden dan getoond in het venster ‘Eigenschappen’ onder de categorie ‘Procesresultaten’.

Handleiding: https://docs.engageprocess.com/modeler/manuals/nl-NL/index.html?evaluatie_van_het_proces.htm

Waar vind ik de gemiddelde uitkomsten voor een bepaald einde van het proces?

 

 

 

Nadat u een rekenkundige analyse op het proces heeft laten uitvoeren door bijv. op het tabblad ‘ANALYSE’ op de knop ‘Evalueer proces’ te drukken, kunt u in het venster ‘Eigenschappen’ onder de categorie ‘Resultaten’ de resultaten van de analyse bekijken. Afhankelijk van welke processtap u heeft geselecteerd, worden hier andere resultaten getoond. Een proces kan een of meerdere ‘Stop’-iconen bevatten. Oftewel, de klant kan het proces op meerdere punten verlaten. Wilt u nu weten wat de resultaten zijn indien de klant op een bepaald punt in het proces het proces verlaat, selecteer dan dat specifieke ‘Stop’-icoon en u zult de gemiddelde resultaten zien van álle mogelijke paden van het begin van het proces (= ‘Start’-icoon) naar dat specifieke einde van het proces (= ‘Stop’-icoon).

Handleiding: https://docs.engageprocess.com/modeler/manuals/nl-NL/index.html?evaluatie_van_het_proces.htm

Veelgestelde vragen - instellingen

Binnen de Modeler kunt u gebruikmaken van sprekende iconen als processtappen. Dit, om de leesbaarheid te vergroten. Op het tabblad ‘START’ vindt u allerlei iconen staan waarmee u uw proces kunt tekenen. Toch kan het zijn dat u iconen wilt aanvullen, bestaande wilt wijzigen of bestaande wilt verbergen. Hieronder vind u de werkwijze voor het toevoegen van iconen:

 • Klik op ‘PROJECT | Opties | Lint’. In dit venster kunt u de volgorde van de iconen op het tabblad ‘START’ wijzigen;
 • Druk nu op de knop ‘Toevoegen en beheren van stappen en iconen’ aan de onderkant van het venster;
 • Klik onder de tekst ‘Beschikbare stappen’ linksboven op het ‘+’-teken voor ‘Maak een nieuw staptype’. Er verschijnt een nieuw venster;
 • Hier kunt u diverse gegevens invullen/toewijzen van het nieuwe staptype, waaronder het te gebruiken icoon. U kunt nu een icoon uit de iconenbibliotheek kiezen door op de knop ‘Kies uit onze bibliotheek’ te drukken of een zelf gemaakt/gevonden icoon importeren door op de knop ‘Selecteer een bestand te drukken.

Handleiding: https://docs.engageprocess.com/modeler/manuals/nl-NL/index.html?een_nieuw_staptype_toevoegen.htm

https://docs.engageprocess.com/modeler/manuals/nl-NL/index.html?Uw_eigen_iconenstijl_beheren.htm

Staat uw vraag er niet bij?

Neem dan contact op met het support team.

Eenvoudiger & Effectiever Business Process Management

Probeer de snellere en effectievere manier om processen te ontwerpen, analyseren en delen. Start een gratis proef op de Engage Process Modeler.

Probeer gratis uit