<img src="https://secure.frog9alea.com/152419.png" alt="" style="display:none;">
Start uw gratis Trial

Onze omgeving

Werk is voortdurend aan het evolueren en met het toenemende tempo van digitalisering is het nu belangrijker dan ooit dat organisaties nadenken over hoe zij het hoogste niveau van efficiëntie, effectiviteit en flexibiliteit kunnen garanderen. Het vermogen van uw organisatie om te veranderen, definieert hoe goed u in staat bent om de concurrentie voorbij te streven en uw doelen omtrent omzetgroei, marktaandeel en operational excellence te behalen.

Mockup laptop1-1

 

Our mission-38

Onze missie – Simplifying Process Improvement

De missie van Engage Process is om teams in staat te stellen bij te kunnen dragen aan de kracht van uw organisatie door het verstrekken van een platform voor procesoptimalisatie. Onze oplossingen elimineren de behoefte aan langdurige consulting-projecten met specialisten door hun methodes te verwerken in toegankelijke en makkelijk te gebruiken tools. Dit resulteert erin dat de teams binnen uw organisatie in staat zijn hun eigen processen te modeleren, analyseren en te verbeteren. Dit zorgt voor uniformiteit, creëert eigenaarschap en bevordert de acceptatie op de werkvloer.

Onze visie

Volgens ons ligt de sleutel tot een effectieve en competitieve organisatie bij haar personeel.  Snel veranderende werkomgevingen hebben kleinere, zelfsturende agile teams nodig, die voortdurend bezig zijn zichzelf te verbeteren. Deze teams bestaan uit mensen die onderdeel zijn van de processen in uw organisatie en dus niet per se proces- of IT-specialist zijn. Zij maken het proces met als gevolg dat zij het beste in staat zijn het proces te optimaliseren en verbeteren. Echter missen ze vaak de benodigde expertise voor het modelleren, analyseren en optimaliseren van hun eigen processen.

 

Our mission-37

Our mission-39

 Wat wij doen

Onze oplossingen zijn gemaakt om de cyclus van continu verbeteren te kunnen faciliteren. Onze modelleeromgeving staat teams toe hun huidige processen te tekenen, potentiële bottlenecks en uitdagingen te analyseren, om dan gezamenlijk verschillende alternatieven te ontwerpen. Door de continue veranderingen is Engage Process bovendien ontworpen om teams in staat te stellen nieuwe werkwijzen te ontwikkelen, voordat ze beginnen, zodat de kans dat het nieuwe initiatief in één keer slaagt, wordt verhoogd.

Werknemers gebruiken het platform als referentiepunt, plek om feedback te geven voor verbeteringen en gebruiken het als samenwerkingsomgeving om er zeker van te zijn dat hun nieuwe manier van werken voor iedereen duidelijk is. Ze behalen dit zonder de ondersteuning van IT, maar in samenwerking met de bestaande IT-systemen.

In de praktijk vindt 80% van het werk plaats buiten IT-systemen, wat betekent dat alleen de mensen in het proces zelf volledig in staat zijn om te definiëren hoe ze moeten werken. Door de juiste tools in hun handen te leggen, verzekert u dat uw teams in staat zijn de organisatie naar het volgende niveau te tillen zodat u de doelen behaalt die nodig zijn.

Eenvoudiger & Effectiever Business Process Management

Probeer de snellere en effectievere manier om processen te ontwerpen, analyseren en delen. Start een gratis proef op de Engage Process Modeler.

Start uw gratis Trial