DOWNLOAD ONZE WHITEPAPER

Hoe maak ik een ‘Verwerkingsregister’ t.b.v. de AVG in de Engage-omgeving?

Dit document beschrijft hoe u uw Engage Process-omgeving zo kan inrichten dat u voldoet aan de eisen die worden gesteld in de ‘Algemene verordening gegevensbescherming’ (AVG).